Your browser does not support JavaScript!

Psychische stoornissen

De hier besproken stoornissen worden hier psychische stoornissen genoemd, omdat één of meer belangrijke symptomen van de stoornis psychisch is. Het wil echter niet zeggen dat de oorzaak psychisch is. Het moderne uitgangspunt van de psychologie is dat elk psychisch fenomeen veroorzaakt wordt door een lichamelijk proces. Psychische stoornissen komen vaak voor, al komen weinig mensen er voor uit. Het is (nog steeds) een taboe. Je mag wel iets aan je been mankeren, maar als je een psychisch probleem hebt is het je eigen schuld, is het idee. Toch blijkt dat ongeveer de helft van de bevolking eens in hun leven een psychische stoornis heeft gehad. En bijna een derde heeft in het afgelopen jaar een psychische stoornis gehad.

Psychische stoornissen kunnen onderverdeeld worden in een aantal groepen. Kies hieronder een groep of gebruik de alfabetische lijst aan de rechter zijde.

Eetstoornissen Psychotische stoornissen Angststoornissen
Seksuele stoornissen Slaapstoornissen Persoonlijkheidsstoornissen
Ouderdomsstoornissen Stemmingsstoornissen

stoornissen op alfabet