Your browser does not support JavaScript!

Menno (30 jaar), afstudeerrichtingen functieleer (=cognitieve psychologie) en klinische psychologie.

Mijn studie

Ik heb zowel functieleer als klinische psychologie als afstudeerrichting gedaan. Functieleer is een zogenaamde ' harde' afstudeerrichting binnen de psychologie, waarbij de nadruk ligt op experimenteel onderzoek. Vakken die bij deze richting horen zijn bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie (denk aan de computer als model voor de menselijke hersenen), de werking van het menselijke geheugen, perceptie (hoe nemen mensen waar en hoe vindt de verwerking van die informatie in de hersenen plaats?).
Daarnaast heb ik ook de meest ' zachte' afstudeerrichting gedaan: klinische psychologie met vakken die ingaan op de kenmerken van psychologische stoornissen en ook meer praktische vakken, zoals gesprekstechnieken en oefeningen met verschillende psychotherapiemethoden. Mijn stage en scriptie heb ik gedaan op het gebied van de neuropsychologie, een deelgebied dat ingaat op de relaties tussen fysieke hersengebieden en gedrag.

Waarom ben ik psychologie gaan studeren?

De belangrijkste reden was denk ik dat ik meer wilde weten over hoe een mens werkt en wat de achtergrond is van menselijk gedrag.

Heeft de studie aan mijn verwachting voldaan?

Ik heb de studie altijd erg interessant gevonden. Ik werk dan wel niet op het vakgebied van de psychologie, maar aan delen van mijn studie heb ik zeker nog wel wat. Het gaat dan vooral om de vakken die ingaan op onderzoeksmethoden en ook bepaalde gesprekstechnieken die ik tijdens mijn studie geleerd heb kan ik makkelijk herkennen en toepassen.

Wat ben ik na mijn studie gaan doen?

Ik ben als trainee begonnen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als trainee krijg je een project toegewezen en je volgt een groot aantal cursussen. Daarna ben ik doorgestroomd naar een vaste functie als projectleider sociale zekerheid. Dat heb ik enkele jaren gedaan, waarna ik ingestroomd ben in een lijnmanagementfunctie bij een andere afdeling binnen het CBS, die de inflatie van Nederland publiceert.

Als ik nu mijn studiekeuze over zou mogen doen, zou ik dan weer psychologie kiezen?

Aan de ene kant zou ik met de kennis van nu misschien eerder een studie als bedrijfskunde of economie kiezen, omdat ik gemerkt heb dat je met die studies een voordeel hebt als je solliciteert op functies die ik nu leuk vind. Aan de andere kant: interesses veranderen toch ook wat in de loop der tijd en ik weet niet of ik die studies met zo veel plezier gedaan zou hebben als psychologie.
Van belang is denk ik vooral dat je een studie kiest die je echt boeiend lijkt, zodat je de studie ook afmaakt met goede cijfers: daar wordt namelijk ook op gelet bij solliciteren.