Your browser does not support JavaScript!

Marijke (24 jaar), afstudeerrichting Sociale en Organisatiepsychologie (en een groot deel Methoden en Technieken).

Mijn studie

Ik heb voor mijn studie de afstudeerrichting Sociale en Organisatiepsychologie afgerond. Deze richting bestudeert het gedrag van de mens in een groep. En die groep kan dus ook een organisatie zijn. Ik heb mij gericht op de sociale psychologie. Voor mijn stage heb ik een onderzoek gedaan naar achterdocht in onderhandelingen en voor mijn scriptie heb ik onderzocht welke strategieën het beste toegepast kunnen worden in een vertrouwenspel (een simpel spelletje waarin een speler vertrouwen kan geven aan een ander, waarna die ander dat vertrouwen kan schaden of niet). Daarnaast heb ik veel vakken gedaan van de richting Methoden en Technieken. De statistiek is een belangrijk onderdeel van het onderzoek doen en dat was waar mijn hart naar uitging.

Waarom ben ik psychologie gaan studeren?

Vooral omdat ik de invloed van anderen op je eigen gedrag erg interessant en fascinerend vind. Een programma als Expeditie Robinson zit vol met sociaal psychologische processen. Ik kan daar echt van genieten. Vragen als 'waarom komt niemand in actie tijdens geweld op straat?' kunnen vanuit mijn vakgebied heel simpel verklaard worden. Ik wist dus al dat het sociale psychologie zou gaan worden. De liefde voor statistiek en onderzoek kwam pas tijdens de studie.

Heeft de studie aan mijn verwachting voldaan?

Omdat ik al wist dat ik sociale psychologie wilde gaan doen, was het soms wat zwaar om ook de vakken van bijvoorbeeld klinische psychologie te doen. Maar gelukkig was wel alles interessant genoeg. Het ging immers allemaal over de mens. Daarbij wist ik van tevoren dat er een behoorlijk deel aan statistiek werd gewijd. En het bleek dat ik daar geen moeite mee had. Ik had me goed voorbereid op de studie door van de voorlichtingsboekjes en -dagen gebruik te maken. Daarom heeft de studie me gebracht wat ik verwachtte.

Wat ben ik na mijn studie gaan doen?

Al tijdens mijn studie werd ik gevraagd om werkgroepen statistiek en groepsdynamica te geven aan derdejaars studenten. Verder heb ik mijn afstuderen vooral gericht op het onderzoek doen. Ik wist namelijk dat ik daar verder mee wilde. Ik ben dan ook direct aan de slag gegaan als Assistent in Opleiding (AiO) aan de universiteit. Dat betekent dat ik vier jaar lang onderzoek doe naar misleiding in onderhandelingen. Na die vier jaar hoop ik te promoveren tot doctor (of Ph.D.). En daarna zou ik het liefste universitair docent worden. De combinatie van onderzoek doen en onderwijs geven, is voor mij ideaal!

Als ik nu mijn studiekeuze over zou mogen doen, zou ik dan weer psychologie kiezen?

Ja, 100% zeker! Ik had brede interesses (kunstgeschiedenis, klassieke talen), maar heb gekozen voor psychologie omdat ik me wel zag werken in dat gebied. Dat het onderzoeker werd, bleek pas tijdens de opleiding. Daarom heb ik mijn vakken en afstuderen gericht op een wetenschappelijk vervolg. Briljant hoef je voor een promotietraject echt niet voor te zijn, maar het scheelt als je bij vakken opvalt bij docenten. Op die manier ben ik ook aan de onderwijsbaan gekomen, waardoor ik betere kansen had op de wetenschappelijke markt. Als je tijdens de opleiding al weet wat je daarna wilt gaan doen, is het verstandig om je studie daar naar in te richten d.m.v. relevante vakken en stageplaats, en eventueel ook bijbaantjes als dat lukt.